Trang chính
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Sản phẩm-Dịch vụ Hệ thống phân phối Kỹ thuật an toàn Liên hệ
 Tiện ích trên site 
 Bình chọn 
Bạn đang sử dụng sản phẩm nào của Gas Petrolimex ?

 Gas bình 9kg
 Gas bình 12kg van đứng
 Gas bình 12kg van ngang
 Gas bình 12kg tay cam
 Gas bình 48kg
 Hệ thống Gas bồn - Bình rút lỏngKết quả
Những thăm dò khác
 Trực tuyến trên site 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 000044583
IP của bạn: 44.221.70.232
 
Văn bản 22.05.2024 07:38
Mã số: 0008
Quyết định Số: 1914/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa Học và Công Nghệ ngày 17/09/2010
Cập nhật vào: 03:24 28.09.2010
GIA HẠN HIỆU LỰC ÁP DỤNG THÔNG TƯ SỐ 12/2010/TT-BKHCN HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, ĐO LƯỜNG TRONG KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa Học và Công Nghệ
Ngày ban hành: 17.09.2010
Thể loại: Văn bản pháp luật
Nội dung toàn văn:

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1914/QĐ-BKHCN  

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

GIA HẠN HIỆU LỰC ÁP DỤNG THÔNG TƯ SỐ 12/2010/TT-BKHCN HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ CHẤTLƯỢNG, ĐO LƯỜNG TRONG KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀCÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;
Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn hiệu lực áp dụng Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ,Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Công Thương (để p/h);
- Tổng cục Hải quan (để p/h);
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (để t/h);
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân


File đính kèm
Dạng file: pdf
Dung lượng: 350.50 Kb
Thống kê
Đã xem: 3985
Đã tải về: 54
Lọc Văn bản theo :


 Giá bán lẻ 

 Top news 
Gas Petrolimex tiếp tục được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2024
 Hỗ trợ  
TỔNG ĐÀI BÁN HÀNG

 1900 56 56 40

TỔNG ĐÀI CSKH
 
1800 1050
↑Top 
©2010 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn
Hệ thống được xây dựng và phát triển từ mã nguồn mở Nukeviet
Địa chỉ: 322 Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP HCM
Điện thoại : (+
0283 ) 5 121 114
Email: pgcsaigon@gmail.com